big_080302-bahamas-abaco-figen2-DB.jpg
20080302
Bahamas, Abaco

En dag hvor det krydde av storvokst fisk på flatsen. Skylaget forkludret fiskeriene på ettermiddagen.

Foto: Dariusz Bogacki